@Ma petite laine2022

..

Kits chaussettes

Kit chaussettes "Iris"

Kit chaussettes  "Iris" 36.0 EUR

Kit chaussettes de 100gr (base Magique) +20 gr. (Base Magique)

Magique: 400m/100gr 75% merino, 20% nylon, 5% paillettes.